Princip rada turbine - turbina sa promenljivom geometrijom

Princip rada turbine - turbokompresora

  1. Usisavanje svežeg vazduha
  2. Izlaz vazduha iz turbokompresora pod pritiskom
  3. Interkuler – hladnjak komprimovanog vazduha
  4. Usisni ventil – ulaz vazduha u cilindar motora pod pritiskom
  5. Izduvni ventil- izlaz izduvnog gasa iz cilindra motora
  6. Ulaz izduvnog gasa u kućište turbine – pokretač turbokompresora
  7. Izlaz izduvnog gasa

Kako radi turbina - turbokompresor

Turbokompresor ili kako ga često nazivamo TURBOPUNJAČ-TURBINA je pričvršćen  na blok motora odnosno na  izduvnu granu  motora. Kada startujemo motor , na izduvnoj grani izlaze gasovi  koji se koriste kao pokretač turbinskog kola turbine. Turbinsko kolo i kompresorsko kolo su spojeni istim vratilom  ili osovinom.. Kako smo pokrenuli turbinsko kolo izduvni gasovima tako kompresorsko kolo počinje da obavlja svoju funkciju  odnostno kompresuje vazduh i šalje ga ka usisnoj grani.

U kompresorskom delu turbopunjača se nalaze kompresorske lopatice koje uvlače vazduh iz pravca filtera-prečistača vazduha i pod pritiskom ga ubacuju u usisnu granu motora. Za razliku od standardnih motora, ovaj pritisak u usisnoj grani kod turbo motora omogućava daleko bolje performanse u radu.

Turbine sa promenljivom geometrijom

Ekspanzija u razvoju  turbokompresora od 2000-te godine dovela je do toga da su današnje turbine - turbokmpresori daleko fleksibilniji.

U radu, pružaju daleko bolje performanse. Većina današnjih turbokompresora su sa varijabilnom geometrijom. Pomoću  nje im je omogućen daleko efikasniji rad.

Turbine sa promenljivom geometrijom  zahvaljujući svojoj konstrukciji imaju  mogućnost da pri malim brojevima obrtaja motora omoguće maksimalni broj obrtaja turbine. Zahvaljujući ovome imaju veću  količinu vazduha kao i veći pritisak vazduha u cilindru motora. Savremena turbina sa takozvanom varijabilnom geometrijom dostižu i do 200.000 obrtaja u minuti kao i daleko veći pritisak.

Novije turbine, turbine sa promenljivom geometrijom  maltene daju trenutni odziv motora na gas a skoro u potpunosti eliminisane su takozvane turbo rupe koje su bile nezaobilazne kod starih tipova turbina.

 

Preporučujemo da pročitate i sledeće tekstove u vezi turbina, turbo servisa, delova turbina i remonta turbine: